Chełm. Drożej za miejsce w kolumbarium

Dodano: 2019-05-09 13:05:17
Wyświetleń: 181117

O 540 złotych wzrośnie kwota, którą trzeba będzie zapłacić za niszę w kolumbarium na chełmskim Cmentarzu Komunalnym.

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Chełm, radni przychylili się do wniosku przezesa MPGK w Chełmie - Marcina Czarneckiego i zgodzili się na podniesienie stawki za  miejsce w kolumbarium. Za miejsce zapłacić trzeba będzie 3240 złotych, a nie jak poprzednio 2700.

Prezes miejskiej spółki w uzasadnieniu wniosku wskazał, że:

Samo administrowanie cmentarzem jest kosztowne. Teren cmentarza jest stale powiększany, co powodować będzie większe koszty jego administrowania. Z tytułu samego utrzymania cmentarza Spółka w roku 2018 poniosła stratę w wysokości 32 tys. zł. W planie przychodów i kosztów administrowania cmentarzem na rok 2019 zakłada się niewielki zysk wynoszący 5 tys. zł.
Aby utrzymać cmentarz w dobrym i akceptowalnym dla mieszkańców stanie, uwzględniając estetykę obiektu, wyposażenie w ciągi pieszo-jezdne, niezbędne jest stałe ponoszenie nakładów, co Spółka może czynić jedynie w oparciu o pobierane opłaty i ustalone ceny.

 Za uchwałą głosowało 11 radnych, 2 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Tagi: chełm, MPGK, kolumbarium

Komentarze